Review Công Ty (13)

Sản phẩm 1-50
N/A

CON CARD (Biết Làm Gì)  

BÂY GIỜ CHÚNG BAY MUỐN TAO CHẾT THÌ MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KO ! CHÚNG BAY MUỐN THẤY TAO PHÁ SẢN THÌ MỚI HẢ DẠ ĐÚNG KO ! TAO CHẾT CHO CHÚNG BAY VỪA LÒNG ! VĨNH BIỆT

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Ủa sao vừa hù doạ đòi chém công ty xong ko được lật mặt ăn vạ nhanh vãi đái vậy :v

Tony Tèo (marketing of reviewcty) đã   17 ngày trước

Anh ơi có làm gì nông nổi nhớ để lại thư tuyệt mệnh để reviewcty đc PR free nha.

Tụi em hoạt động phi lợi nhuận nên hok có tiền chạy quảng cáo :((