Redsun ITI Corporation (2)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Ẩn danh  

Chế độ kém, đồng nghiệp chỉ biết lo thân, sếp thay liên tục hên thì gặp người ok ko thì hãm ko tả nổi

Ẩn danh  

Mọi người có ai làm ở Redsun chưa ạ.Cho mình xin thông tin tham khảo với ạ