RCH Asia (3)

Sản phẩm 1000+
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty xịn xò, benefit rất tốt (tính ra tốt nhất thế giới luôn).
Đồng nghiệp thân thiệt, các anh rất giỏi. Học hỏi được nhiều thứ hay ho.
Sếp rất lắng nghe nhân viên. Khuyến khích vào công ty làm việc.
PS: reviewer bị ngáo đá

Dev bệnh hoạn (bố đường)  

Cty này ổn k mọi người. Thấy có mấy mống

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Công ty không ổn đâu nha mấy bồ. Vào sẽ hối hận đó. Mà chắc cũng sắp dẹp công ty rồi

Đã trãi nghiệm phỏng vấn (Dev)  

Công ty thấy thông tin nước ngoài nhưng trả bảo hiểm như các công ty bình thường ở việt nam. Phỏng vấn thì từ đầu tới cuối là tiếng anh với sếp người nước ngoài và 1 anh kỹ thuật người việt, ko hiểu anh việt sẽ giải thích dễ hiểu hơn bằng tiếng anh. Mức offer đã ở mức cố định nên sẽ ko đc như expect ( chênh lệch khá nhiều đối với mình nên mình từ chối )