rakumo Co., Ltd (6)

Sản phẩm 1-50
364 Cong Hoa, Etown 2 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

PV mà gặp trúng cha PM nc kiểu coi thường, coi rẻ người ít kinh nghiệm. Nói lời kinh miệt rồi hơi thái độ.

Cùng cảm nghĩ đã   8 tháng trước

PM đúng là khinh thường ứng viên thật,
khi vừa giới thiệu bản thân xong thì hỏi mức lương expect, rồi deny luôn.
Trong khi để range up-to tin tuyển dụng thì còn cao hơn cả ngàn $.
Chia sẽ là làm việc ở Nhật lâu năm nhưng kỹ năng commucation & tế nhị thật là kém quá

Cũng giống huyng đã   7 tháng trước

Cay giống bác