rakumo Co., Ltd (6)

Sản phẩm 1-50
364 Cong Hoa, Etown 2 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Môi trường vui vẻ, thoải mái, ae trong công ty hoà đồng.

task khó, task dễ đều có, nên lắm lúc cũng hên xui.