Quodisys (1)

Dịch vụ 1-50
81 Cach Mang Thang Tam District 1 Ho Chi Minh

Tôi làm dev (Dev trẻ)  

Công ty như buồi, sếp lai lai thích thể hiện.
Nhân viên vui vẻ, môi trường thoải mái. Văn phòng nhỏ và tù túng nhưng ở giữa thành phố nên cũng đành chịu. Lương thì bao thấp, chả ra cái giống gì, lập trình mà cho lương thua cả làm lao động chân tay à :v