PYCOGROUP (24)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Chaien (Candidate)  

Em đc bên đây hunt cho vị trí NodeJS, offer lương lậu này nọ đồ cũng tốt, signon bonus tới trăm củ. Ae nào từng phỏng vấn/ từng làm bên đây cho em xin tí rì viu, cảm ơn ae!