PYCOGROUP (24)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Người yêu cũ (Dev cùi)  

Lương cao, công việc tốt, môi trương dev thân thiện. Mình làm việc ở đây trên 2 năm rồi, chưa gặp rắc rối gì cả. Nếu năng lực bạn OK và cách ứng xử của bạn không có vấn đề thì mình nghĩ sẽ không gặp các tình huống như những review trước đâu.