PYCOGROUP (24)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

fake  

Nhân dịp mới nghỉ công ty cũng viết rờ víu.

Công ty trước năm 2017 thì rất êm (trừ tụi HR chuyên chèn ép, gửi lương thiếu, thiếu tiền đòi ko trả) trừ khi HCC(của Mỹ) vào thì nát luôn. Từ hơn 1200 mà giờ còn 600 hơn.

- Tụi HR công ty rất hãm. Đi onsite policy công ty có qui định rõ ràng là sẽ được allowance như trong đó ghi. Đi cả năm hơn không ai phổ biến, rảnh ngồi đọc lại để đòi tiền thì nó kiếm cớ không trả. Hẹn lần hẹn lượt.
- Chế độ lương: giờ fresher vào basic salary còn cao hơn nvien ở công ty 2 năm. Nvien nghỉ sắp hết :D
- Mấy sếp cũng bảo đấu tranh cho nhân viên nhưng cũng không được, người thấy chán nản nghỉ mở công ty mới, còn mấy người còn ngồi thì tối ngày hoạch định kế hoạch này nọ, riết từ đầu 2018 là 745 nvien thì đợi mấy ổng hoạch xong chắc còn 200.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like