PYCOGROUP (26)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

 

Cty này cũng nhiều phốt quá, nghe vụ tuyển bất chấp là thấy hơi nản rồi, hết dự án thì có mà bị reject thì tèo nhỉ