PYCOGROUP (26)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Anh Nam (Senior)  

Mình cảm thấy thất vọng, tuyển vô tội vạ, tuyển bất chấp. Dự án kéo dài 3 4 tháng, đến khi không cần là ép nghỉ...

Sao vàng đã   24 ngày trước

Nhà bao việc, dự án về liên tục, nhiều lúc phải nói sếp biết mình thích qua dự án nào hơn. Làm nhiều dự án tại PYCO nên cứng tay, được học thêm nhiều skills, có hỗ trợ cho cross career move nữa chứ (Tech / QA / PO / PM). Kể cho sếp nghe là sếp hỗ trợ nhiệt tình. Sếp mình số 1.