PYCOGROUP (26)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Dev  

Lời khuyên chân thành cho các bạn Sr là không nên vào cty này. Phỏng vấn một đằng vào làm việc một nẽo, các dự án ngắn hạn khi tuyển vào mà xin nghĩ HR thương lưong không được thì xác cmn định là lương sẽ bị trừ. Người đến và đi thay phiên nhau các dự án ngắn hạn nên hành rất nhiều. HR tuyển vô tội vạ, làm ăn chụp giựt

Big Ten đã   25 ngày trước

Cũng nhiều project bự, tech mới đó. Làm lâu 1 dự án thấy chán thì xin rotate qua cái khác được đó, hoặc xin đi onsite chu du một thời gian.