PYCOGROUP (22)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Vừa (Vừa)  

Bọn HR công ty này nói láo khủng khiếp, chắc phải chạy chỉ tiêu nhiều quá nên phải tuyển cho bằng được, lừa đảo ứng viên là công ty có đủ thứ phúc lợi này kia, lúc tui đi hỏi bạn bè đã từng làm thì mới biết là không có. May chưa nhận offer của tụi nó