PPCLINK (2)

Dịch vụ 1-50
2 Quần Ngựa Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh  

Làm ở đây được một năm, được cái chị em bạn dì lành tính, công ty tu tập theo Phật, sản phẩm chủ yếu game thì còn tạm được, chứ làm app hay product thì dở, không có design system, không có style thống nhất, không có kế hoạch phát triển sản phẩm theo phase rõ ràng, làm một cái app 6 tháng vẫn còn đang vạ vật ngồi sửa phase 1.

Cảnh báo trước, chế độ đóng bảo hiểm rẻ rúng, đã thế lẩn lẩn ý kiến ý cò nuốt bảo hiểm một năm không chịu đóng cho, lừa thằng trẻ con mất toi mấy triệu bạc, đi làm không hợp đồng, không có bất kì ràng buộc gì. Không có chế độ thăng tiến rõ ràng, đừng chui vào nếu xác định phát triển sự nghiệp.

Ẩn danh  

Môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả. Đồng nghiệp thân thiện. Được học hỏi nhiều công nghệ mới và về sản phẩm nữa!
Công ty không yêu cầu OT quá nhiều. Nếu OT thì đều trả đầy đủ 150%.

Chưa thấy có vấn đề gì để phàn nàn vì mình đã từng làm việc ở đây khá lâu rồi :)