Polytex Far Eastern (6)

Sản phẩm 1000+
Đường DC,Khu công nghiệp Bàu Bàng,Tỉnh Bình Dương

Ẩn danh (IT)  

Lương tăng chậm, Làm 2 năm lương tăng có 1-2tr
Công ty kiểu công nghiệp thì chịu thôi =.=!