Polytex Far Eastern (6)

Sản phẩm 1000+
Đường DC,Khu công nghiệp Bàu Bàng,Tỉnh Bình Dương

Ẩn danh  

cho tui xin ý kiến về công ty đi nào mọi người