Phan Anh Luxury Living (67)

Dịch vụ 51-150
81 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Đi làm nhận lương (Nhân viên què về sau)  

Lương thích thì kí ko thì cho trễ lương, hình thức giam lương theo cảm xúc, cho nv ăn xpng rồi chửi, nói tục tĩu thì phải gọi bằng cụ...hợp đồng lao động ko rõ ràng, thử vc liên tục dù đã qua time thử vc, thích thì đuổi...

Nhân viên quèn đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Người ngoài cuộc đã   Một tháng trước

Đấy là 1 hình thức tuyển lao động giá rẻ, không phải đóng bảo hiểm các thử. Kiểu thử việc xong kiếm cớ đuổi tuyển thử việc mới đó mà