Pexraytech (3)

Sản phẩm 1-50
25 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6 Binh Thanh Ho Chi Minh

adddd (asda)  

Thấy văn phòng cũng đẹp mà làm ăn vậy sao.

C4  

Công ty tào lao ngay từ khâu tuyển dụng, hẹn interview face to face làm người ta chờ dài cổ rồi quăng đùng 1 cái mail bảo là "tao đã tuyển được người". Làm ăn thiếu chuyên nghiệp, không biết có thực sự muốn tuyển người không nữa

Hung Do (Dev)  

Công ty này của châu âu, mà rất tào lao. Thằng Lauri là thằng sếp ngu như con bò. Cả thêm 1 lũ làm chung toàn ăn hại. HR thì cũng ngu và ko biết gì hết. Cty ko có benefit gì cả. Nó là start up. AE tuyejt đối không nên vào