Paper Art Việt (9)

Sản phẩm 1-50
118 TMT05 District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Người lạ)  

Phỏng vấn người ta như đi bán nhà, phỏng vấn công ty giấy nhưng được offer bán đá phong thuỷ.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Đúng rồi bạn, đi phỏng vấn mà được dạy đời kèm chỉ trích ứng viên như con. Còn được dạy là dịch bệnh con người phải dựa đến tâm linh các kiểu, nên mua tượng phật để cầu bình an. Mình có nói về việc mua nhu yếu phẩm thì bị phản bác hơi bị gắt luôn, sợ quá trời @@ ủa rồi dịch bệnh không lo cho sức khỏe thì mua tượng đá sẽ tốt hơn hả??? Người nghèo không có tiền mua tượng đá phong thủy rồi sao đây... Mình không tin là còn có người dạy đời kiểu này luôn, hơi bị ảo tưởng ak.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike