ORO Vietnam (10)

Sản phẩm 1-50
171-173 Điện Biên Phủ District 1 Ho Chi Minh

ứng viên (ung vien)  

chào bà con ,có ai làm trong công ty làm trong công ty cho mình xin ý kiến bề môi trường ,lương bổng ,khả năng học hỏi

e213 123 đã   Một năm trước

1231231 2321 32 3

Ho ho đã   Một năm trước

Bạn được gọi phỏng vấn chưa bạn, bài test thế nào, công việc có ok không vậy bạn