Orient Software Development Corp. (37)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Dev sắp thử việc  

Anh em cho hỏi máy móc cty thế nào? Dạo một vòng thấy nhiều bác chê quá, sắp vô làm nên hơi hoang mang

Dev quèn đã   2 tháng trước

Ở mức chấp nhận được đó bác. Máy móc chạy ổn. Máy bác nào tàn quá request được đổi con ngon hơn. Mạng mẽo hơi chập giật, nhiều bữa task đang gấp mà chạy như rùa bò, chán bỏ mẹ.