Orient Software Development Corp. (37)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

HR công ty này tệ thật sự, cả một bộ máy mở thêm chi nhánh mà ko có cái thư reply cho ứng viên, hẹn 1 tuần và dĩ nhiên sau 1 tuần, 2 tuần và ko có sau đó. Làm ăn tắt trách!

asasa đã   5 tháng trước

Ở Sài Gòn hả bác