Orient Software Development Corp. (37)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Nahh (Dev quèn)  

Công ty không quà tết, không thưởng Tết.

JanNg đã   6 tháng trước

Năm mới tìm việc mới thôi :))

Old member đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

bác nói đúng tặng bác 1 like nè