Orient Software Development Corp. (37)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

intern fn (thực tập sinh)  

cho e xin ít tip interview ở đây đi ạ ? mai họ hẹn e pv ạ. E cảm ơn

bbbbbbb đã   Một năm trước

bbbbbbbbb b bbbbbbbbbbbbbbbbb