OrgTechAsia (1)

Outsource

none (none)  

nghe nói công ty làm game, đứa người qua campuchia làm game đanh bài.

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Ghê vậy bạn