OneTech Asia (1)

Dịch vụ 1-50
10 Phổ Quang, 503-504 Tầng 5 Waseco Building Tan Binh Ho Chi Minh

hihi  

Mình sắp phỏng vấn ở đây.
Ai làm ở đây rồi cho xin ít review đi