NTT Data Vietnam (19)

Sản phẩm 151-300
239 Xuan Thuy Cau Giay Ha Noi

Ex-NTTer (Dev)  

HCM brand:
- Top management không có chiến lược, chỉ biết làm theo từ tập đoàn mẹ để lấy fund nuôi sống.
- Chỉ có outsource và T&M, không thể get được dự án triển khai vì sale quá yếu về công nghệ lẫn kỹ năng mềm.
- IT support rất khó gần và ra vẻ cực kì khó chịu, hay lớn tiếng chỉ trích bạn khi máy bạn có issue và nhờ giúp.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like