NTT Data Vietnam (19)

Sản phẩm 151-300
239 Xuan Thuy Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (dev)  

hỏi các bạn phỏng vấn review công ty này cái! đang định app line công việc :)