NTT Data Vietnam (19)

Sản phẩm 151-300
239 Xuan Thuy Cau Giay Ha Noi

Ẩn Danh (IT)  

Cho mình hỏi em Huyền Béo ở office Hanoi còn làm không. Trước thích em ấy bụ bẫm mà có chồng làm cùng cty mất rồi :))