NTT Data Vietnam (19)

Sản phẩm 151-300
239 Xuan Thuy Cau Giay Ha Noi

st (ứng viên đi phỏng vấn)  

Đi pv vô làm bài test đúng 60ph.
có 100 câu phép toán +-×÷. còn lại là hỏi lý thuyết nghề nghiệp
- Xong 2 anh chị mặt lạnh như tiền vào phỏng vấn. kiểu như mún hỏi hết trình độ như thế nào. nên sẽ hỏi từ thấp đến cao.
- Công ty cho cảm giác cứ như vào đó sẽ thành robot.
- có cảm giác chán và buồn. không thân thiện
- bạn nào có đi phỏng vấn thì ôn lý thuyết nhiều vào. tiếng anh càng giỏi càng tốt.