NTT Data Vietnam (19)

Sản phẩm 151-300
239 Xuan Thuy Cau Giay Ha Noi

bèo  

bèo lắm, mấy cty nhật có cty nào lươngg cao đâu, tại chú ko tìm hiểu trc khi đi thôi, trong sài gòn mấy cty như Fujinet Globalcybersoft lương bèo ,