Ninasoft (15)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

cty chán (Intern)  

Công ty như cc, bé tí. Đi pv thì hỏi toàn câu vớ vẩn vớ vẩn, thực tập thì kêu "e đi thực tập thì có thêm kiến thức rồi lên k hỗ trợ, sau join dự án thật mới đc có 100k/ ngày" đéo = lương thực tập của cty khác.
- Riêng sếp pv thì ngồi tựa lưng, khinh người k tôn trọng ứng viên. Cty bé tí

phỏng vấn rồi nhưng éo vào đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like