Ninasoft (15)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

Ẩn danh  

Công ty tồi tệ, bạn mình làm ở đấy bắt chẹt này nọ, làm việc thì không chuyên nghiệp, trừ lương mấy ngày tết, tháng nào cũng trừ tiền thuế + BHXH trong khi không đóng