Ninasoft (15)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

Kokozo (dev)  

Sếp gà, bảo thủ , code ngu, cái gì cũng kêu dễ, cho tự làm ngồi cả ngày ko xong , đc mỗi cái bủn xỉn