Nhân Lực Siêu Việt (181)

Sản phẩm 1-10
Tòa nhà Siêu Việt , 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vietnamworks mãi mận (Ma nơ canh quèn)  

PROD tính làm đạo sĩ hay gì? Mang tiếng nhân tài mà đi copy VNW. Ngày xưa bọn cũ ăn cắp ý tưởng chứ bọn này lười tới độ copy từng step, từng UI VNW. Tính năng mới thì chẳng có, lần nào họp cũng chê cái cũ thế này thế kia rồi plan revamp, rồi report A/B test kiểu hiệu quả lắm ae ơi, chẳng biết chạy 100% thì có hiệu quả k nhưng số má mãi mận :]]]

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like