Nhân Lực Siêu Việt (181)

Sản phẩm 1-10
Tòa nhà Siêu Việt , 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

trùm (ứng viên)  

Má ko có công ty nào phỏng vấn mà toàn gửi email lúc 12g khuya. Người ta qua làm công ty khác mất tiêu gần hơn 1 tháng sau báo ko nhận người quy trình tuyển dụng yếu kém.

Ẩn danh đã   21 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

HR nè đã   20 ngày trước

Thì nghỉ á, ra vô liên tục b à