Nhân Lực Siêu Việt (181)

Sản phẩm 1-10
Tòa nhà Siêu Việt , 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ẩn danh  

Pm sau Phúc thì xuất hiện nhân tố mới nổi là Hoa Ngô. Demo cho toàn công ty mà vô nói đang có lỗi, chưa đúng lắm…rồi cười cười. Làm như sân khấu hay gì. Đúng là sếp nào lính đó!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   20 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
K biết revamp cái gì mà toàn bê VNW sang

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Riếc cảm thấy VNW là hàng real còn mình là hàng trung quốc pha ke