Nhân Lực Siêu Việt (181)

Sản phẩm 1-10
Tòa nhà Siêu Việt , 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tui chịu hết nổi (Nv quèn)  

Tui ko hiểu bạn Phúc Lê quay lại làm gì luôn á. Năm ngoái bạn đi tui và ae mở tiệc mừng. Giờ bạn quay lại mấy tháng rồi bạn và team bạn đã làm được gì? Hay chỉ suốt ngày sân si hết người này qua team khác?
Bạn tìm cách đẩy hết người cũ đi rồi người mới vô cũng ko ai chịu nổi bạn rồi cũng nghỉ hết. Không còn ai để đổ nữa rồi là Head mà bạn phải đi làm PM. Nhưng bạn làm PM mà bạn không hiểu gì về hệ thống của công ty, chỉ nắm được mấy cái UI lớt phớt bề nổi, bạn không rõ risk ra sao, data có những table nào... Nên bạn chỉ ngồi list được mấy task chung chung, ko rõ effort phải bỏ ra nhiều thế nào… báo hại ae tui đc mấy ngày lễ, rồi cuối tuần mà phải OT sml mà không được đồng lương nào. Cày bừa là thế mà ko ai vui vẻ tự tin khi làm xong, vì plan ban đầu
... Xem thêm của bạn làm ra đã tè le rồi khi bạn không hiểu gì về hệ thống.
Nghe nói nhà bạn giàu lắm, bạn còn sân si ở đây nữa chi vậy? tui xin bạn đi sớm đi để trả lại cuộc sống bình yên cho ae tui. Thank!

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân viên đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Nghe đồn sắp nghỉ rồi bác

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Head mà ko có kiến thức lẫn đạo đức @@

Dev đã   2 tháng trước

Cái thứ Phản Phúc thì có, làm 1 lúc 2 cty, bị Quincus phát hiện cho nghỉ luôn nhưng Siêu Việt vẫn chứa. Éo biết nhục là gì.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Đi họp với sale thì ko có giải pháp, cứ hỏi dev, kéo dev theo…để sale làm với dev luôn còn nhanh hơn, hay là để đổ thừa vậy Phúc?

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like