Nhân Lực Siêu Việt (182)

Sản phẩm 1-10
Tòa nhà Siêu Việt , 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tuấn Võ HR (HRD)  

Mấy bạn đừng bức xúc như vậy mình có công giúp các bạn:
+ Kinh Doanh, Kế toán được dùng laptop mạnh hơn, do mình tự lạm quyền chốt sai máy bên Dev nên giờ các bạn được hốt lại máy này.
+ Nhờ mình mà HR là bộ phận được tăng lương nhiều nhất trong đợt review vừa qua, bên cạnh MKT.
Nên bớt sân si, biết chiều nhau thì dễ sống

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Có rất nhiều bộ phận khác lương tăng không đủ bù đắp gia xăng, lạm phát. Cấn qua cấn lại chênh lệch vài trăm nghìn

Nhân viên lâu năm đã   3 tháng trước

Nản lắm rồi, các bộ phận làm quần quật 2 năm mùa dịch, nhiều kpi vẫn đạt, review thì tăng vài trăm ngàn, trong khi đó MKT mới thành lập ra các Campaign vô đạo đức, xúi người khác nghỉ. Kết quả thực tế, tỉ lệ nghỉ của Siêu Việt lại cao, trong MKT cũng có nghỉ. Thêm quả HR cùng MKT, đều được review tăng nhiều, trong khi các bộ phận vận hành, nắm cái kiếm tiền chính của công ty thì đ*o được coi trọng.

Thích chửi thì chửi không chửi thì chửi cứ chửi đã   3 tháng trước

Chả biết dựa vào tiêu chí gì mà HR được tăng lương đông thế rồi có người nhảy lên manager luôn ha. Chỉ cần được lòng Tuấn là được hả

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like