Nguyễn Ngọc Logictics (1)

Dịch vụ 151-500
90 Nguyễn Văn Quá HCM

Muốn xưng tên thật thì xưng, không thì thôi (Nhân viên quèn )  

Công ty gia đình, có những thành phần làm lâu không muốn có người mới vào... Tự nghỉ