Nguyễn Kim (2)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Văn Hào (Marketing )  

Nguyễn Kim nà lơi nàm việc rất tốt ! Chúc các bạn thành công

Trương Vĩnh An (Data )  

Mình cảm thấy Nguyễn Kim là 1 công ty rất đáng để làm việc ! Môi trường thân thiện. Mọi người trong công ty đều giỏi chuyên môn ! Chế độ đãi ngộ rất tốt ! Bộ phận nhân sự của Nguyễn Kim thì không phải nói. Nói chung Nguyễn Kim là 1 công ty rất đáng để các bạn có thể cống hiến cả đời ! Mình sẽ tự nguyện cống hiến suốt đời cho Nguyễn Kim ! I love Nguyễn Kim