Neotiq (1)

Dịch vụ 51-150
9 Hoàng Cầu Dong Da Ha Noi

trùng khánh (dev thôi)  

môi trường thoải mái, OT tính thêm lương, sếp thân thiện, đồng nghiệp thân thiện, quy trình làm việc nên có docs rõ ràng để kết quả cao hơn nữa.