NEC Vietnam (20)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Như cứt, đến phỏng vấn đéo mời dc hớp nước, phòng họp cũng đéo có, đang phỏng vấn bị cướp phòng họp, ra hành lang phỏng vấn tiếp