NCT Corporation (9)

Sản phẩm 51-150
7 Thành Thái District 10 Ho Chi Minh

No Face (Cứng chỗ đó)  

Đang chuẩn bị pv vào team backend, ae có ai biết cty như thế nào cho ít nhận xét. Cám ơn ae.