NCT Corporation (8)

Sản phẩm 51-150
7 Thành Thái District 10 Ho Chi Minh

tao (no)  

Thằng PV mấy dạy vô cùng , bố láo , cà chớn , coi thường kinh người ko biết nó giỏi cỡ nào , khuyên mọi người dừng vào