Navisoft (17)

Sản phẩm 51-150
1 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuan Ha Noi

ẩn danh  

Môi trường trẻ năng động
Cơ hội cho các bạn trái ngành làm test và dev, đặc biệt các bạn học ngành tài chính, ngân hàng
Các dự án đều thuộc sở và nhà nước hoặc các công ty chứng khoán, ngân hàng lớn