Navisoft (18)

Sản phẩm 51-150
1 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuan Ha Noi

ABC (Dev quèn)  

Công ty chuyên quịt tiền bảo hiểm của nhân viên.
Chính sách thì như cái beep

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

nhân viên đã nghỉ đã   Một năm trước

Review nhảm nhí, dislike