Navisoft (16)

Sản phẩm 51-150
1 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuan Ha Noi

Ex_dev (Hell)  

Cty vn sida, quịt cả tiền bảo hiểm của nhân viên.

không nói liu liu đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like