NashTech (238)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Dev quèn thôi  

có ai như Nashtech ko, bóc lột nhân viên vô cùng, dịch âm thầm đuổi bớt nhân viên, bảo là công ty đang khó khăn này nọ. Mọi người đừng vào nhé.

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Tội nghiệp, chúc may mắn ở môi trường mới.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like