NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Mới được gọi phỏng vấn Tech Lead ở HCM. Mà lướt qua 1 vòng ngoài vụ anh kia là tăng lương chậm, sếp thế này kia. Hơi nhụt chí. Đọc Job Description thấy khá ổn

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Vụ tăng lương nhỏ giọt là đúng đó. Cty này 1 năm đánh giá lên lương 2 lần, nhưng thực chất là lần đánh giá đầu cho lên lương nhỏ giọt, lần sau đánh giá làm màu cho có thôi chứ thường là sẽ không lên 1 chút nào hết, trừ trường hợp ngoại lệ như đòi lên lương không là nghỉ, mà case này đập bàn đòi nghỉ nếu ko phải key talent + có mối quan hệ thì sẽ ko ai tiễn đâu.